BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cách chuyển đổi file Excel sang PDF dễ dàng nhanh chóng

Excel vầ PDF là hai định dạng file được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên trong quá trình...

Hướng dẫn cách ghi, viết số mũ trong Excel

Excel là công cụ tạo lập bảng bao gồm cả số lẫn chữ, khi sử dụng đến số chắc chắn sẽ có lúc bạn...

Hướng dẫn cách print, cách in file Excel vừa khổ A4

Trong quá trình làm việc, phần lớn thời gian chúng ta sẽ làm việc trên file mềm Excel (.xlsx). Tuy nhiên, khi cần phải...

Hàm đếm có điều kiện trong excel: Cách dùng chính xác

Excel là phần mềm cung cấp một số hàm phục vụ việc đếm các loại ô khác nhau trong bảng tính như đếm ô...

Tổng hợp các hàm, công thức Excel cơ bản đến nâng cao đầy đủ

Các thủ thuật Excel sẽ giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, chính xác và khoa học hơn. Tuy nhiên một số người dùng...

Hàm DATEIF trong excel: Cách sử dụng và kết hợp chuẩn nhất

Khi sử dụng Excel trong công việc, bạn sẽ thường gặp một vài bài toán yêu cầu bạn phải xác định thời gian giữa...