Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel và ví dụ cụ thể

0
Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel và ví dụ cụ thể

Cách sử dụng hàm SUMIFS là một trong những thủ thuật quan trọng giúp người dùng tổng hợp dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau trong Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng hàm SUMIFS và thấy cách nó giúp chúng ta nhanh chóng và chính xác trong việc tính tổng theo các điều kiện đặc biệt.

Cách sử dụng hàm SUMIFS và ví dụ chi tiết

Hàm SUMIFS là một trong những hàm khá quen thuộc, được ứng dụng trong nhiều trường hợp tuy nhiên không phải ai cũng biết cách thực hiện. Vì vậy, mời bạn xem cách sử dụng hàm chi tiết ở nội dung dưới đây:

Cách sử dụng hàm SUMIFS chi tiết 

Hàm SUMIFS trong Excel là một hàm toán học và lượng giác, cộng tất cả các đối số của nó mà đáp ứng nhiều tiêu chí. Hàm này thường được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện. Cú pháp của hàm:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)

Cách sử dụng hàm SUMIFS chi tiết 

Các tham số của hàm SUMIFS:

  • sum_range: Phạm vi các ô cần tính tổng, phạm vi này có thể chứa các số, văn bản hoặc cả hai.
  • criteria_range1: Phạm vi các ô chứa điều kiện đầu tiên, phạm vi này có thể chứa các số, văn bản hoặc cả hai.
  • criteria1: Điều kiện đầu tiên, điều kiện này có thể là một giá trị, một biểu thức hoặc một hàm.
  • criteria_range2: Phạm vi các ô chứa điều kiện thứ hai, phạm vi này có thể chứa các số, văn bản hoặc cả hai.
  • criteria2: Điều kiện thứ hai, điều kiện này có thể là một giá trị, một biểu thức hoặc một hàm.

Các tham số của hàm SUMIFS

Lưu ý rằng, số thứ tự của các tham số trên không quan trọng. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn hai điều kiện, hãy thêm các tham số criteria_range và criteria tương ứng.

Ví dụ cụ thể

Chúng ta sẽ lấy ví dụ cách sử dụng hàm SUMIFS như sau: Tính tổng doanh số của các sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu bằng “SP0” và giá bán trên 10.000.000 VNĐ. Cho bảng dữ liệu

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán
SP001 Máy tính 20.000.000 VNĐ
SP002 Điện thoại 15.000.000 VNĐ
SP003 Tivi 30.000.000 VNĐ
SP004 Máy giặt 18.000.000 VNĐ
SP005 Tủ lạnh 25.000.000 VNĐ

Để tính tổng doanh số của các sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu bằng “SP0” và giá bán trên 10.000.000 VNĐ, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIFS như sau:

=SUMIFS(C2:C6, A2:A6, “SP0*”, C2:C6, “>10000000”)

Ví dụ cụ thể

Kết quả trả về của hàm là 108.000.000 VNĐ, là tổng doanh số của các sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu bằng “SP0” và giá bán trên 10.000.000 VNĐ.

Các tình huống phổ biến cần sử dụng hàm SUMIF

Hàm SUMIFS trong Excel là hữu ích khi bạn cần tổng hợp các giá trị dựa trên một điều kiện duy nhất. Dưới đây là một số tình huống phổ biến khi bạn cần sử dụng hàm SUMIFS:

Các tình huống phổ biến cần sử dụng hàm SUMIF

  • Khi bạn chỉ cần tổng hợp các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện duy nhất. Ví dụ: Tổng hợp doanh số bán hàng theo khu vực.
  • Khi bạn muốn tính tổng các giá trị dựa trên các tiêu chí cụ thể, hãy áp dụng cách sử dụng hàm SUMIFS.
  • Khi bạn có nhiều điều kiện và muốn tổng hợp dữ liệu dựa trên sự đồng thời thỏa mãn các điều kiện đó. Đối với nhiều điều kiện, bạn nên xem xét sử dụng hàm SUMIFS.
  • Tính tổng giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn một ngưỡng cụ thể: Khi bạn muốn tính tổng các giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị cụ thể.
  • Khi bạn muốn tổng hợp các giá trị dựa trên một phần của chuỗi ký tự. Sử dụng wildcard (*) có thể giúp kiểm tra các chuỗi ký tự phù hợp.

Cách sử dụng hàm SUMIFS là một công cụ mạnh mẽ trong Excel, giúp người dùng linh hoạt tổng hợp dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau. Bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể, bạn có thể hiểu rõ cách áp dụng hàm này trong công việc hàng ngày và tận dụng toàn bộ tiềm năng của Excel trong xử lý dữ liệu.

Previous articleReview camera IMOU A42 nên mua ở đâu giá rẻ, uy tín?
Next articleCách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Zalo iPhone mới nhất