Hàm sumif trong excel là gì? Ví dụ về hàm sumif

0
Hàm sumif trong excel là gì? Ví dụ về hàm sumif

Hàm SUMIF trong Excel là một trong những công cụ mạnh mẽ để tính tổng của các ô trong một phạm vi mà thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Điều này giúp người dùng thực hiện các phép tính phức tạp một cách dễ dàng và nhanh chóng. Dưới đây là một giải thích chi tiết về hàm SUMIF và một ví dụ minh họa.

Hàm SUMIF trong Excel là gì?

Hàm SUMIF là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất trong Excel. Hàm này giúp bạn tính tổng các giá trị trong một phạm vi nhất định dựa trên một điều kiện được chỉ định. SUMIF là công cụ đắc lực cho việc phân tích dữ liệu và tiết kiệm thời gian so với việc tính toán thủ công.

Hàm SUMIF trong Excel là gì?

Hàm SUMIF trong Excel có cú pháp như sau:

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

  • Tham số range là phạm vi các ô mà bạn muốn kiểm tra.
  • criteria là điều kiện mà các ô trong phạm vi range phải thỏa mãn để được tính vào tổng.
  • [sum_range] là phạm vi các ô mà bạn muốn tính tổng (tùy chọn, nếu không chỉ định, Excel sẽ sử dụng cùng phạm vi với range).

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel 

Tiếp đến, bài viết sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về cách sử dụng hàm SUMIF để thực hiện tính toán cơ bản. Mời bạn theo dõi:

Tính tổng doanh số bán hàng

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng của một cửa hàng và bạn muốn tính tổng doanh số bán hàng của các sản phẩm thuộc danh mục “Điện thoại”. Bạn có thể sử dụng hàm SUMIF trong Excel để thực hiện điều này. Giả sử ta có bảng dữ liệu tổng doanh thu sau đây:

Tính tổng doanh số bán hàng

Sử dụng công thức hàm SUMIF như sau:

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel 

Trong ví dụ này, chúng ta muốn tính tổng doanh số bán hàng của các sản phẩm có doanh số lớn hơn 500. Do đó, chúng ta sử dụng hàm SUMIF với phạm vi B2:B10 là nơi chứa doanh số, và tiêu chí là “>500” để chỉ ra rằng chúng ta chỉ quan tâm đến các giá trị lớn hơn 500. Kết quả sẽ là tổng của các giá trị thỏa mãn điều kiện, trong trường hợp này là 700 + 600 + 800 + 900 + 1000 + 550 = 4550.

Sử dụng hàm SUMIF trong Excel tính tổng thuế thu nhập cá nhân

Để tính tổng thuế thu nhập cá nhân bằng cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel, chúng ta cần có một bảng dữ liệu với các cột chứa thu nhập cá nhân và các cột chứa mức thuế tương ứng. Giả sử ta có dữ liệu:

tính tổng thuế thu nhập cá nhân

Trong ví dụ này, chúng ta muốn tính tổng thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập không vượt quá 25.000.000 đồng. Do đó, chúng ta sử dụng hàm SUMIF với các tham số như sau:

  • Range: A2:A7: là phạm vi các ô chứa thu nhập cá nhân
  • Criteria “<=25000000”: là điều kiện mà các thu nhập cá nhân trong phạm vi không vượt quá 25.000.000 đồng.
  • Sum_range D2:D7 là phạm vi các ô chứa thu nhập cá nhân nhân với mức thuế tương ứng.

Sử dụng hàm SUMIF trong Excel tính tổng thuế thu nhập cá nhân

Đầu tiên, nhập công thức: =SUMIF(A2:A7,”<25,000,000″,D2:D7) vào ô chứa kết quả, trong ví dụ này giả sử lấy ô D9. Nhấn Enter thì kết quả sẽ là tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân cho các thu nhập không vượt quá 25.000.000 đồng.

Một vài lưu ý khi thực hiện cách sử dụng hàm SUMIF 

Khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel, có một số lưu ý mà bạn cần xem xét để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công thức. Đó là:

Một vài lưu ý khi thực hiện cách sử dụng hàm SUMIF 

  • Đảm bảo rằng các phạm vi bạn đưa vào hàm SUMIF là chính xác. Sai sót trong việc xác định phạm vi có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc lỗi trong tính toán.
  • Chọn đúng tiêu chí (criteria): Tiêu chí (criteria) trong hàm SUMIF là điều kiện mà các ô trong phạm vi cần thỏa mãn để được tính vào tổng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng tiêu chí để đảm bảo tính đúng đắn của công thức.
  • Sử dụng ký tự đặc biệt trong tiêu chí: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sử dụng ký tự đặc biệt như dấu nháy đơn (‘) hoặc dấu nháy kép (“) trong tiêu chí, đặc biệt là khi tiêu chí chứa các chuỗi ký tự.

Hàm SUMIF trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp người dùng tính tổng của các ô trong một phạm vi dựa trên một điều kiện cụ thể. Việc hiểu và sử dụng hàm này sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả trong Excel. Hãy học cách sử dụng hàm SUMIF và thực hành ngay để nâng cao hiệu quả công việc của bạn!

Previous articlePS5 Slim phiên bản nào tốt? Có nên mua không?
Next articleFull Code Liên Quân mới nhất, cách nhập code dễ dàng