Hàm Indirect trong excel là hàm gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

2
Hàm Indirect trong Excel là hàm gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

Microsoft Excel là phần mềm quen thuộc trong tính toán và thống kê với rất nhiều hàm chức năng tiện ích. Trong bài viết hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hàm Indirect trong Excel, một hàm được sử dụng để tham chiếu gián tiếp các ô, dãy, các trang tính hoặc các bảng tính khác.

Hàm Indirect Google Sheet là hàm gì?

Hàm Indirect là hàm chức năng cho phép người dùng tạo một ô chứa tham chiếu động hoặc 1 vùng chứa tham chiếu. Từ đó, bạn có thể thay đổi một ô tham chiếu trong công thức mà không làm thay đổi công thức đó.

Hàm Indirect là hàm gì?

Ngoài ra, trường hợp bạn chèn thêm hoặc xóa đi hàng hay cột mới, các tham chiếu Indirect cũng sẽ không đổi. Cú pháp chuẩn của hàm Indirect trong Excel là:

= INDIRECT (ref_text, [a1])

Hàm Indirect sẽ có hai đối số, trong đó đối số đầu tiên là bắt buộc, đối số thứ hai thì tùy chọn.

Trong công thức trên, các thành phần trong ngoặc đơn được giải thích như sau:

  • Ref_text – là một ô tham chiếu, hay có thể một tham chiếu đến ô ở dạng một chuỗi văn bản (dạng A1 hoặc R1C1), hoặc là một vùng đã đặt tên trước đó.
  • a1 chính là giá trị logic xác định dạng kiểu tham chiếu của ref_text.

Cụ thể, nếu TRUE hoặc bỏ qua, thì ta sẽ mặc định hiểu ref_text như một tham chiếu ô trong bảng tính Excel VD: A1 – tham chiếu ô. Nếu FALSE, ref_text sẽ được xem như tham chiếu R1C1.

Ý nghĩa Indirect trong Google Sheet

Nói về ý nghĩa của hàm Indirect thì hàm này sẽ giúp người dùng chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ô tham chiếu. Hàm Indirect có thể chuyển chuỗi văn bản thành tham chiếu, chứa các chuỗi rất phức tạp.

Ý nghĩa hàm Indirect

Ngoài ra, hàm Indirect có thể được dùng để đặt địa chỉ của ô này vào ô khác như một chuỗi văn bản thông thường, bằng cách tham chiếu đến ô thứ hai ta có thể lấy giá trị của ô thứ nhất.

Cách sử dụng hàm Indirect

Hàm Indirect có khá nhiều ứng dụng trong bảng tính Excel, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một vài cách sử dụng thông thường của hàm Indirect:

Đầu tiên là cách tạo các tham chiếu Indirect từ các ô có chứa giá trị. Như đã nói ở trên, hàm Indirect cho phép hai kiểu tham chiếu A1 và R1C1. Trong một trang tính, bạn chỉ có thể chuyển đổi qua lại giữa hai kiểu này.

Sự khác nhau của A1 và R1C1 nằm ở chỗ:

  • A1 là kiểu tham chiếu được sử dụng nhiều trong bảng tính Excel, là kiểu một cột theo sau bởi một số hàng. Ví dụ như B3 tham chiếu đến ô tại giao điểm ở cột B và dòng 3.
  • Trong khi R1C1 ngược lại, là các hàng theo sau bởi các cột, ví dụ R3C1 dùng để chỉ ô A3 trong hàng 3, cột 1 trong một trang tính.

Bây giờ hãy quan sát hình sau để hiểu cách mà hàm Indirect xử lý các tham chiếu A1 và R1C1:

Cách sử dụng

Kết quả của cả ba công thức ở cột E đều trả về kết quả giống nhau là 222. Bạn có thể dùng một trong ba công thức ở trên đều được, giải thích cụ thể:

Công thức trong ô D1: = INDIRECT (C1)

Có thể hiểu, sau khi thiết lập, công thức bắt đầu tham chiếu đến ô C1 rồi lấy chuỗi giá trị văn bản A2, biến nó thành một ô tham chiếu. Và khi tham chiếu qua ô A2 thì phần mềm sẽ trả về giá trị là 222.

Đối với FALSE trong hai công thức còn lại, ta có thể hiểu đây là FALSE trong đối số thứ 2 chỉ ra rằng giá trị đang được tham chiếu (C3) hoặc (C5) là tham chiếu ô kiểu R1C1, tức là một số hàng, sau đó sẽ là một số cột.

Tiếp theo là cách dùng hàm Indirect cho Data Validation. Như đã biết validation kiểu truyền thống chỉ lấy được data ở trong cùng một sheet. Vậy nếu bạn muốn lấy data ở một sheet khác mà không muốn tạo thêm thì sao?

Lúc này bạn có thể cân nhắc dùng hàm, giả sử sheet 1 là sheet chứa dữ liệu nguồn (Data Source), là một bản có cấu trúc như sau:

Cách sử dụng hàm Indirect

Rõ ràng dữ liệu cần dùng làm Data Validation là có từ ô B2 cho đến B7. Bạn nhập công thức trong ô Source là: =INDIRECT (‘sheet1’!$B$2:$B$7).

Như vậy qua các thủ thuật excel trên đây, bạn đã có thể nắm được khái niệm hàm Indirect, ý nghĩa cũng như một vài cách sử dụng cơ bản của hàm Indirect.

Previous article500+ Hình nền máy tính 4K game đẹp dành cho game thủ
Next articleHàm trừ trong excel là gì? Cách sử dụng chuẩn nhất

2 COMMENTS