Hàm DATEIF trong excel: Cách sử dụng và kết hợp chuẩn nhất

0
Hàm DATEDIF trong excel: Cách sử dụng và kết hợp chuẩn nhất

Khi sử dụng Excel trong công việc, bạn sẽ thường gặp một vài bài toán yêu cầu bạn phải xác định thời gian giữa 2 khoảng thời điểm khác nhau. Khi đó hàm DATEDIF sẽ phát huy công dụng của mình, giúp bạn xử lý yêu cầu trên. Vậy hãy cùng Máy Tính Vui – Trang chia sẻ các thủ thuật may về máy tính, laptop điểm qua cách sử dụng hàm DATEDIF chính xác và hiệu quả nhất nhé.

Cú pháp dùng hàm DATEDIF trong excel

Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

  • start_day: là thời gian bắt đầu
  • end_day: là thời gian kết thúc

unit: là nơi sẽ trả ra kết quả, cần phải để trong dấu ngoặc kép. Các danh sách tùy chọn của unit bao gồm y(năm), m(tháng), d(ngày), md(ngày không phụ thuộc vào năm và tháng), ym(tháng không phụ thuộc vào năm và ngày), yd(ngày không phụ thuộc năm).

Cách sử dụng hàm DATEIF Excel 2007, 2010, 2016

Khi cài hàm DATEDIF trong Excel thì cú pháp của hàm vẫn giữ nguyên theo thời gian qua các phiên bản Excel khác nhau. Ở đây, Máy Tính Vui sẽ đưa ra một số ví dụ có áp dụng với hàm DATEDIF.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DATEDIF trong Excel 2016 để tính tuổi của các nhân viên.

Ta được cung cấp bảng gồm tên nhân viên, và ngày sinh của họ. Yêu cầu bạn phải tính tuổi của nhân viên hiện tại. Cách làm như sau:

Sử dụng hàm DATEDIF trong excel 2016

Ta sử dụng cú pháp: =DATEDIF(D6,NOW(),"y").

Với D6 là ngày bắt đầu năm sinh của nhân viên Nguyễn Quốc Anh. NOW là thời gian hiện tại theo máy tính, và “y” sẽ xác định loại giá trị trả về là khoảng cách giữa năm hiện tại và năm sinh.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm DATEIF trong Excel 2010 để tính số ngày chênh lệch.

Ta được cung cấp 2 khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc, yêu cầu bạn tính khoảng ngày chênh lệch giữa 2 bảng thời gian. Các làm như sau:

tính số ngày chênh lệch.

Ta sử dụng cú pháp:

=DATEDIF(A2,B2,”D”)

Với A2 là ngày bắt đầu, B2 là ngày kết thúc. Kết quả sẽ trả về ở ô A3 cho trả về “D” là số ngày chênh lệch giữa 2 khoảng thời gian.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm DATEIF trong Excel để tính số tuần chênh lệch.

Cũng giống như bài ở ví dụ 2, với bài này ta được yêu cầu tính số tuần chênh lệch. Cú pháp thực hiện như sau:

=DATEDIF(A2,B2,”D”)/7
ính số tuần chênh lệch.

Với A2 là ngày bắt đầu, B2 là ngày kết thúc và “D” là ô sẽ trả về số ngày. Tuy nhiên yêu cầu bài toán là tính số tuần nên ta sẽ sử dụng thêm phép chia /7 để tính số tuần chênh lệch giữa 2 ngày.

Ví dụ 4: Sử dụng hàm DATEDIF trong excel 2007 để tính số tháng chênh lệch.

Ta áp dụng công thức hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(A2,B2,”M”)

Với A2 là ô chứa khoảng thời gian bắt đầu, B2 chứa khoảng thời gian kết thúc và “M” là ô trả về số tháng chênh lệch giữa hai khoảng thời gian.

Sử dụng hàm DATEDIF trong excel 2007 để tính số tháng chênh lệch

Nếu hàm thực hiện chính xác, sẽ trả về cho bạn kết quả số tháng là 58 tháng trong khoảng từ ngày 14/7/2010 đến ngày 9/6/2015.

Ví dụ 5: Sử dụng hàm DATEDIF để tính tổng số năm.

Với bảng tính yêu cầu tính tổng số năm ta áp dụng công thức như sau: =DATEDIF(A2,B2,”Y”). Với A2 là thời gian bắt đầu, B2 là thời gian kết thúc và ”Y” là ô sẽ trả số năm giữa 2 khoảng thời gian trên.

Ví dụ 5: tính tổng số năm.

Khi thực hiện cú pháp chính xác sẽ cho ra kết quả là 4 năm chênh lệch từ ngày từ ngày 14/7/2010 đến ngày 9/6/2015.

>> Click ngay nếu bạn vẫn chưa biết cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word 2010, 2013, 2016!

Dùng hàm DATEIF bị lỗi thì xử lý như thế nào

Khi bạn sử dụng hàm DATEDIF để tính khoảng thời gian chênh lệch trong bài toán mà gặp phải lỗi báo #NUM! là do ngày bắt đầu của bạn lớn hơn ngày kết thúc. Vì vậy bạn chỉ cần thay đổi 2 khoảng thời gian trên là khắc phục được.

Dùng hàm DATEIF bị lỗi thì xử lý như thế nào

Ngoài ra nếu bị báo lỗi VALUE! thì có thể bạn đã nhập sai loại giá trị mà hàm DATEDIF không thể xử lý được, khi đó bạn cần phải chỉnh lại loại giá trị phải là định dạng ngày tháng năm.

Hàm hàm DATEIF trong SQL

Cũng tương tự như trong Excel, khi cần tính khoảng chênh lệch giữa 2 giá trị thời gian khi đó ta sẽ áp dụng hàm DateDiff để xử lý yêu cầu của bài toán. Lưu ý là 2 giá trị thời gian phải là ngày hoặc biểu thức ngày và giờ khác.

Ta có cú pháp như sau: DATEDIFF(dongthoigian, thogian1, thoigian2).

Hàm DateDIFF sử dụng được trong các phiên bản SQL khác nhau.

Ví dụ: SELECT DATEDIFF(year, ‘2019/04/28’, ‘2021/04/28’);. Kết quả trả về sẽ là 2 năm.

Tổng kết

Như vậy qua các ví dụ trực quan về các áp dụng hàm vào từng bài toán cụ thể, bạn đọc cũng có thể hình dung được cách dùng hàm DATEDIF vào các bài toán yêu cầu tính khoảng thời gian chênh lệch, hay dùng để tính toán tuổi thọ, thời gian tích lũy.

>> Xem thêm: Cách cố định dòng trong Excel dân văn phòng phải biết!

Previous articleHàm IFERROR là gì, ý nghĩa hàm IFERROR và cách dùng hàm IFERROR
Next articleTổng hợp các hàm, công thức Excel cơ bản đến nâng cao đầy đủ